semnatura-posdru-top.png

Membri

Newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai noi si importante informatii.Alege o bona calificata!


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
  • Asociatia Bonelor
  • Asociatia Bonelor
  • Asociatia Bonelor
  • Asociatia Bonelor
Home Resurse||legislatie & info Legislatie si reglementari Legislatie Bone Babysitters

1. Conform Clasific?rii ocupa?iilor din Romnia (COR), personalul de ngrijire a copiilor care asigur? ngrijire ?i supraveghere pentru copii n locuin?e reziden?iale ?i n centre de ngrijire de zi nainte de ?coal?, dup? ?coal? ?i n timpul vacan?elor, este reprezentat de:
a. baby sitter (cod COR 531103),
b. guvernant? (cod COR 531102),
c. ngrijitor de copii (cod COR 531101).

2. Babysitter - CARCATERISTICI:
Babysitter-ul este persoana calificat? a c?rei interven?ie se reg?se?te n sectorul serviciilor de ngrijire ?i supraveghere la domiciliu a copilului. Babysitter-ul are ca beneficiari unul sau mai mul?i copii.
Babysitter-ul poate desf??ura activit??i independente, prin contract direct cu familia copilului/copiilor sau poate fi angajatul unui organism acreditat care desf??oar? activit??i de ngrijire ?i supraveghere la domiciliu.
Babysitter-ul este implicat ntr-o rela?ie de ngrijire, cre?tere ?i educa?ie a copilului/copiilor ?i este responsabil de implementarea ac?iunilor ?i activit??ilor prev?zute n planificarea realizat? mpreun? cu p?rin?ii copilului/copiilor.

3. Babysitter ATRIBU?II :
a. Planificarea activit??ilor
b. Comunicarea cu copilului
c. Men?inerea integrit??ii ?i siguran?ei beneficiarului
d. Respectarea drepturilor beneficiarului
e. Acordarea ngrijilor corporale ale copilului
f. Asiguarea alimenta?iei copilului
g. Crearea contextului de stabilitate emo?ional?
h. Stimularea dezvolt?rii autonomiei personale ?i sociale a copilului
i. Sus?inerea dezvolt?rii integrate a copilului
j. Gestionarea actelelor ?i documentelor legate de beneficiarului
k. Dezvoltarea rela?iei pozitive cu familia copilului

4. DREPTURILE Babysitter/bonelor:
a. Babysitter/bona poate ncheia cu familia un contract individual de munc?, n form? scris? , care poate fi modificat doar prin acordul p?r?ilor.
b. Munca prestat? n temeiul unui contract individual de munc? constituie vechime n munc?.
c. Pentru babysitter/bona angajat? cu norm? ntreag? durata normal? a timpului de munc? este de 8 ore pe zi ?i de 40 de ore pe s?pt?mn? .
d. Durata maxim? legal? a timpului de munc? nu poate dep??i 48 de ore pe s?pt?mn?, inclusiv orele suplimentare .
e. Munca suplimentar? se compenseaz? prin ore libere pl?tite n urm?toarele 60 de zile calendaristice dup? efectuarea acesteia, iar babysitter/bona beneficiaz? de salariul corespunz?tor pentru orele prestate peste programul normal de lucru .
f. Durata minim? a concediului de odihn? anual este de 20 de zile lucr?toare .

5. DREPTURILE copilului:
a. Prin abuz asupra copilului se n?elege orice ac?iune voluntar? a unei persoane care se afl? ntr-o rela?ie de r?spundere, ncredere sau de autoritate fa?? de acesta, prin care este periclitat? via?a, dezvoltarea fizic?, mental?, spiritual?, moral? sau social?, integritatea corporal?, s?n?tatea fizic? sau psihic? a copilului.
b. Prin neglijarea copilului se n?elege omisiunea, voluntar? sau involuntar?, a unei persoane care are responsabilitatea cre?terii, ngrijirii sau educ?rii copilului de a lua orice m?sur? subordonat? acestei responsabilit??i, fapt care pune n pericol via?a, dezvoltarea fizic?, mental?, spiritual?, moral? sau social?, integritatea corporal?, s?n?tatea fizic? sau psihic? a copilului.
c. Sunt interzise aplicarea pedepselor fizice sub orice form?, precum ?i privarea copilului de drepturile sale de natur? s? pun? n pericol via?a, dezvoltarea fizic?, mental?, spiritual?, moral? sau social?, integritatea corporal?, s?n?tatea fizic? sau psihic? a copilului, att n familie ct ?i n orice institu?ie care asigur? protec?ia, ngrijirea ?i educarea copiilor.

Facebook

Sprijina Asociatia ANBBPR

Contact

Contacteaza ANBBPR

Telefon : 021 323 68 68
Fax : 021 323 24 90