semnatura-posdru-top.png

Membri

Newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai noi si importante informatii.Alege o bona calificata!


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
  • Asociatia Bonelor
  • Asociatia Bonelor
  • Asociatia Bonelor
  • Asociatia Bonelor
Home Resurse||legislatie & info Legislatie si reglementari Legislatie Bone Babysitters

1. Conform Clasificării ocupațiilor din România (COR), personalul de îngrijire a copiilor care asigură îngrijire şi supraveghere pentru copii în locuinţe rezidenţiale şi în centre de îngrijire de zi înainte de şcoală, după şcoală şi în timpul vacanţelor, este reprezentat de:
a. baby sitter (cod COR 531103),
b. guvernantă (cod COR 531102),
c. îngrijitor de copii (cod COR 531101).

2. Babysitter - CARCATERISTICI:
Babysitter-ul este persoana calificată a cărei intervenţie se regăseşte în sectorul serviciilor de îngrijire şi supraveghere la domiciliu a copilului. Babysitter-ul are ca beneficiari unul sau mai mulţi copii.
Babysitter-ul poate desfăşura activităţi independente, prin contract direct cu familia copilului/copiilor sau poate fi angajatul unui organism acreditat care desfăşoară activităţi de îngrijire şi supraveghere la domiciliu.
Babysitter-ul este implicat într-o relaţie de îngrijire, creştere şi educaţie a copilului/copiilor şi este responsabil de implementarea acţiunilor şi activităţilor prevăzute în planificarea realizată împreună cu părinţii copilului/copiilor.

3. Babysitter – ATRIBUȚII :
a. Planificarea activităţilor
b. Comunicarea cu copilului
c. Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarului
d. Respectarea drepturilor beneficiarului
e. Acordarea îngrijilor corporale ale copilului
f. Asiguarea alimentaţiei copilului
g. Crearea contextului de stabilitate emoţională
h. Stimularea dezvoltării autonomiei personale şi sociale a copilului
i. Susţinerea dezvoltării integrate a copilului
j. Gestionarea actelelor şi documentelor legate de beneficiarului
k. Dezvoltarea relaţiei pozitive cu familia copilului

4. DREPTURILE Babysitter/bonelor:
a. Babysitter/bona poate încheia cu familia un contract individual de muncă, în formă scrisă , care poate fi modificat doar prin acordul părților.
b. Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.
c. Pentru babysitter/bona angajată cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână .
d. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare .
e. Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, iar babysitter/bona beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru .
f. Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare .

5. DREPTURILE copilului:
a. Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.
b. Prin neglijarea copilului se înţelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.
c. Sunt interzise aplicarea pedepselor fizice sub orice formă, precum şi privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, atât în familie cât şi în orice instituţie care asigură protecţia, îngrijirea şi educarea copiilor.

 

Facebook

Sprijina Asociatia ANBBPR

Contact

Contacteaza ANBBPR

Telefon : 021 323 68 68
Fax : 021 323 24 90